ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA!

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców. W świetlicy prowadzone są zajęcia:

PLASTYCZNO-TECHNICZNE (rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki), oraz rękodzielnicze (wykonywanie form przestrzennych z masy solnej, papierowej, wykonywanie kwiatów z bibuły, haftowanie),
REKREACYJNO – RUCHOWE zabawy w sali zabaw, na świeżym powietrzu, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
MUZYCZNO – TANECZNE, ćwiczenia i zabawy rytmiczno–muzyczne,
DOSKONALĄCE umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań dla dzieci,
DYDAKTYCZNE zabawy słowne- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zgadywanki,
ZAJĘCIA z wykorzystaniem środków audio- wizualnych znajdujących się w świetlicy,POMOC w odrabianiu zadań domowych.

Regulamin świetlicy szkolnej Zasady korzystania ze świetlicy w okresie epidemicznym

Rok szkolny 2021/22

W nowym roku szkolnym świetlica przystępuje do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych:

Ponadto kontynuujemy zabawę i naukę z dobrze znanymi już projektami rozpoczętymi w zeszłym roku szkolnym:


Dzień Postaci z Bajek

5 listopada, w dniu urodzin Walta Disney’a, obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Jest to święto wszystkich bajkowych postaci.
Nasze świetliczaki wraz z wychowawcami również postanowiły uczcić ten dzień. Dzieci zmierzyły się w konkursie drużynowym dotyczącym znanych i lubianych bajek. Wspólnie szukały rozwiązania bajkowych zagadek, układały puzzle, wzięły udział w quizie. Miały też okazję zamienić się w Kopciuszka i spróbować oddzielić fasolę od grochu oraz zmierzyć się z "zatrutym" jabłkiem Śnieżki. Po zakończonym konkursie serdecznie pogratulowaliśmy zwycięzcom. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale.

 

 


Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy

15 września w świetlicy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy. Świetliczaki poznały historię Vashti, dziewczynki, której brakowało wiary we własne możliwości, a dzięki malutkiej kropce uwierzyła w siebie. Rozmawialiśmy też o naszych własnych talentach. Wszyscy chętnie uczestniczyli w wykonywaniu "kropkowych" zadań i prac plastycznych, a nawet "ożywiali" ozdobione przez siebie kropki poprzez aplikację Quiver. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kropkowa fotobudka, z którą każdy chciał zrobić sobie zdjęcie. Na koniec świetliczaki otrzymały kolorowe dyplomy za aktywny udział w zajęciach.

 

 


Rok szkolny 2020/21

"Piękna Nasza Polska Cała"

Świetliczaki ukończyły kolejny projekt - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała". Przez cały rok szkolny z ogromnym zaangażowaniem wykonywały zadania, mające na celu kształtowanie ich postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor oraz tradycje naszej Ojczyzny. Nauczyliśmy się Hymnu Polski, przygotowaliśmy krótką inscenizację z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowaliśmy Tydzień Legend Polskich, spotkaliśmy się "w starym kinie", w którym poznaliśmy dawne dobranocki, założyliśmy zielnik polskiej roślinności, urządziliśmy plener malarski, wymyśliliśmy własne patriotyczne gry planszowe, zapoznaliśmy się z Konwencją o Prawach Dziecka oraz wykonaliśmy wiele innych ciekawych zadań. To była wspaniała przygoda!

Koordynatorem projektu była p. Ewelina Skrzypiec.

 

 


 "Świetliczaki na tropie ... skrzydeł natury"

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczęszczające do świetlicy wspólnie z wychowawcami brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Świetliczaki na tropie... skrzydeł natury". Celem projektu było wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, rozwijanie zdolności manualnych ucznia oraz nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
Przez cały rok wykonywaliśmy przeróżne ciekawe zadania pochodzące z czterech modułów:
I. Świetliczaki poznają Polskę. / II. Świetliczaki stają się obrońcami przyrody. / III. Świetliczaki ruszają na podbój kosmosu. / IV. Świetliczaki są EKO.
To było 10 miesięcy pracy, nauki, a przede wszystkim świetnej zabawy!

Koordynator projektu - p. Ewelina Skrzypiec

 


Projekt Edukacyjny -  KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Celem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej. Przy okazji tworzenia prac inspirowanych przyrodą świetliczaki rozwijały motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, integrację sensorycznej, spostrzeganie i wyobraźnię. Eksperymentowały z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.
Dzięki udziałowi w projekcie powstało wiele pięknych i ciekawych prac.

Koordynatorem projektu była p. Ewelina Skrzypiec.

 


"Piękna Nasza Polska Cała"

W roku szkolnym 2020/21 świetlica szkolna bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała", którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej dzieci i młodzieży. Koordynatorem projektu jest pani Ewelina Skrzypiec.

Cele szczegółowe:
- poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),
- budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, szkoła, miejscowość,
- poznanie legend i baśni polskich,
- dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
- kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
- Plakat ...>>>

Świetliczaki ochoczo realizują kolejne zadania.

Udało nam się już wykonać na szkolnym boisku największą laurkę dla Nowego Sącza, malowaliśmy w plenerze na folii jesienny krajobraz, wykonywaliśmy korale z jarzębiny, a także wspólną pracę plastyczną "Moje miasto za 100 lat". Z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy. Więcej...>>>

 


Święto Niepodległości

W tym roku w świetlicy planowaliśmy przygotowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, jednak zamknięcie szkół pokrzyżowało nasze plany. Świetliczaki się jednak nie poddały i postanowiły dzień ten uczcić w nieco innej formie. Nagrały krótki film, który prezentujemy poniżej.