Rada Rodziców

Rok szkolny  2021/22

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18:

Przewodniczący: Krzysztof Fiut
Zastępca: Iwona Dąbrowska
Skarbnik: Barbara Fiut
Sekretarz: Aneta Nieć
Członkowie: Aneta Lelito


                  KOMISJA REWIZYJNA:

Członkowie: Anna Poręba
Magdalena Zawiślan

 

punktor

Regulamin działalności Rady Rodziców
 

punktor

Regulamin "SZCZĘŚLIWY NUMEREK"