Patron szkoły - Karol Szymanowski

6 czerwca 1984 r.
W roku obchodów związanych z setną rocznicą urodzin kompozytora nadano naszej szkole imię
Karola Szymanowskiego.

... Dla uczniów Karol Szymanowski jest nie tylko znanym kompozytorem, twórcą współczesnej muzyki polskiej, ale również człowiekiem o bogatej i wspaniałej osobowości. Podziwiają jego zapał, systematyczność i całkowite oddanie swojej pasji. Widzą w nim Polaka, który rozsławił imię Polski w świecie. Dzielą z nim jego wielką miłość - miłość do gór, gdzie powracał zawsze z największą tęsknotą. Aby kultywować tradycję i oddać hołd naszemu patronowi, corocznie odbywają się konkursy wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego oraz apele, na których słuchamy muzyki kompozytora. 
Statuetką patrona nagradza się najlepszych uczniów "osiemnastki". Co jakiś czas, w gazetce szkolnej drukowane są artykuły przypominające sylwetkę twórcy z "Atmy". 
 Nie zapomnieliśmy również o patronie w
hymnie szkoły. Duch Karola Szymanowskiego przenika więc nasz "drugi dom" i ożywia jego mury.12 czerwca 2002 ożyły również mury ukochanej przez Karola "Atmy", gdy artyści z naszej szkoły przyjechali do niej z koncertem ... /M.M. Tokarz - "Osiemastka da się lubić"/

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ