PRACOWNICY szkoły

KADRA PEDAGOGICZNA

 

DYREKTOR WICEDYREKTOR WICEDYREKTOR
 
Lucyna SZCZEPANEK
wychowanie fizyczne
         Ryszard GAŁĘZIOWSKI        
język angielski
Renata MACHETA
 edukacja wczesnoszkolna 

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOT
Barbara BARTOSZEWSKA język polski
Magdalena BASTA edukacja wczesnoszkolna
Barbara BEREŚ-PAJOR język angielski
Beata BIEDZIAN-OLEKSY edukacja wczesnoszkolna
Alicja BOCHENEK historia
Lucyna BUĆ matematyka
Paweł CABAŁA wychowanie fizyczne
Krystyna CHOJNOWSKA wychowanie fizyczne
Barbara ĆWIK rewalidacja
Alicja ĆWIK-TOMASIK język polski
Jadwiga DOBRZAŃSKA edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata DOMINIK-SUCHONEK edukacja wczesnoszkolna
Violetta DUNIKOWSKA edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata FAŁOWSKA edukacja wczesnoszkolna
Ewa FLOREK edukacja przedszkolna
Alicja GADZINA edukacja wczesnoszkolna
Barbara GADZINA edukacja wczesnoszkolna
Alicja GAŁĘZIOWSKA język polski
Kamila GŁĄB świetlica
Wiesława GÓRSKA  przyroda, biologia
Anna GUC język polski
Bożena GUC edukacja wczesnoszkolna
Józef IGIELSKI język niemiecki
Dominika JANIK wychowanie fizyczne
Julita JAWCZAK-OLENICZ język angielski
Krystian JARZĘBAK informatyka
Halina JURECKA przyroda, biologia
Jolanta KASPRZYK przyroda, informatyka
Ewa KIEŁBASA matematyka
Agata KRUPA edukacja przedszkolna
Andrzej KULIG język angielski
Aneta KULIŚ język angielski
Bernadeta MAJCA edukacja przedszkolna
Lesław MENIO historia
Joanna MIKULSKA fizyka
Magdalena MIREK muzyka
Adam OZGA informatyka
Grażyna PAŁKA chemia
Jadwiga PAPAJ język polski / doradztwo zawodowe
Ewa PASIONEK edukacja wczesnoszkolna
Maria PASIUT świetlica
Grażyna PAWŁOWSKA edukacja wczesnoszkolna
Renata POLAŃSKA plastyka
Monika POPIELA geografia
Kinga PTAK matematyka
Paulina RODAK-MRÓZ język angielski
Bożena SIKORA edukacja przedszkolna
Agata SKOWRON historia, WOS
Ewelina SKRZYPIEC świetlica
Włodzimierz STRZELEC wychowanie fizyczne
Marcin STRAKOSZ edukacja dla bezpieczeństwa
Monika SZPILOWSKA pedagog szkolny
Olga SZEWCZYK biblioteka
Dorota SZYMBARA muzyka
Renata ŚLIWA matematyka
Anna ŚWIERKOSZ biblioteka
Jolanta TOKARCZYK edukacja wczesnoszkolna
Kinga TOKARCZYK religia
Małgorzata TREIT język angielski
Danuta ZABAWA język polski
Sylwia ZĄBER psycholog
Alicja ZĄBKOWSKA religia
Monika ZENGEL-SZYMAŃSKA świetlica
Paweł ZWOLIŃSKI wychowanie fizyczne
Marta ŻAK edukacja wczesnoszkolna
ks. Marcin KURMANIAK religia
ks. Rafał GŁÓWCZYK religia
ks. Piotr MĄCZKA religia


POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY
 

Józefa BARGIEL sekretarz szkoły
Ewa MÓŁKA główny księgowy
Elżbieta SERUGA referent
Alicja ŻYGŁOWICZ specjalista
Barbara BOCHENEK pracownik obsługi
Katarzyna BULANDA pracownik obsługi
Beata CZOP pracownik obsługi
Agnieszka KOZŁOWSKA pracownik obsługi
Zbigniew KOZŁOWSKI pracownik obsługi
Wiesław KUCIA pracownik obsługi
Anna  MIKOŁAJCZYK pracownik obsługi
Grażyna PANCERZ pracownik obsługi
Lucyna PORĘBA pracownik obsługi
Adam TOKARZ pracownik obsługi
Józef WIKTOR pracownik obsługi