JESTEŚMY SZKOŁĄ PÓL NADZIEI

Nasza szkoła dołączyła do Szkół Pól Nadziei skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum http://hospicjum.nowysacz.pl/

6 października 2017 roku w naszym ogródku powstały Pola Nadziei. Uczniowie klas czwartych pod opieką pani Wiesławy Górskiej, pana dyrektora Włodzimierza Strzelca i wychowawców klas zasadzili żonkile, które wiosną zostaną rozdane w ramach akcji charytatywnej Pola Nadziei wspierającej funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum. Jesteśmy pewni, że z czwartoklasistów wyrosną wspaniali wrażliwi na cierpienie innych ludzie, a wspierać ich będą na pewno rodzice i cała społeczność szkolna, zwłaszcza koledzy skupieni Szkolnym Kole Wolontariatu. Teraz czekamy niecierpliwie na wiosnę i żonkile z naszego szkolnego Pola Nadziei. Za przekazanie sadzonek dziękujemy panom Krzysztofowi Golonce i Andrzejowi Śliwie.

O idei Pól Nadziei

Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenia, a dzisiaj oznacza nadzieję w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbierane fundusze dla Sądeckiego Hospicjum.

Trochę historii

„Pola Nadziei” są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los nieuleczalnie chorych. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marię Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem to on został wybrany jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”.
W Nowym Sączu po raz pierwszy kwestę na rzecz opieki osób nieuleczalnie chorych, którą świadczy Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” zorganizowano w 2004 roku.

Cele akcji
Celem prowadzonej akcji, poza pozyskiwaniem środków finansowych koniecznych do opieki nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, jest szerzenie idei hospicyjnej, a przede wszystkim uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby osób chorych. Dlatego też co roku w akcję, której symbolem jest żonkil włącza się ponad 100 wolontariuszy –uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych , zuchów, harcerzy, członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”. W hospicjum świadczona jest opieka medyczna, pielęgnacyjna, duchowa, psychologiczna, fizjoterapeutyczna i socjalna. Jest bezpłatna – zarówno dla chorego jak i jego rodziny. Kontrakty z NFZ pokrywają zaledwie 45% kosztów ponoszonych przez hospicjum. Pozostałe fundusze pozyskiwane są dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.

Rok szkolny 2017/18


Rok szkolny 2018/19

30 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zasadzili żonkile (pod czujnym okiem pani Wiesławy Górskiej), które wiosną zostaną rozdane w ramach akcji charytatywnej Pola Nadziei wspierającej funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum.

 

"Osiemnastka" wyrusza na Pola Nadziei 2019

Jesteśmy pierwsi! 21 marca w naszej szkole zainaugurowana została akcja charytatywna na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum Pola Nadziei 2019. Kwestę prowadziły uroczo uśmiechnięte wolontariuszki, obdarzając rodziców przybyłych na zebrania pięknymi żonkilami z bibuły (serdeczne podziękowania dla pani Joanny Janus za wykonanie), żonkilowymi kartkami i żonkilowymi naklejkami. Planujemy jeszcze żonkilową dogrywkę, kiedy pojawią się kwiaty w szkolnym ogródku. Dziękujemy za każdy, najmniejszy nawet datek. Oczywiście zapraszamy na Pola Nadziei w niedzielę 31 marca, akcja będzie prowadzona przed sądeckimi kościołami. Nasi wolontariusze pojawią się w parafii p.w, św. Jana Pawła II.

 


1789,60 zł - dla Sądeckiego Hospicjum

W wyniku akcji Pola Nadziei przeprowadzonej w naszej szkole zebraliśmy 1789,60 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Zapraszamy oczywiście 31 marca, nasi wolontariusze będą kwestować pod kościołem p.w. św. Jana Pawła II.

 

 

Wizyta w Sądeckim Hospicjum

Uczennice klas 8 d - wolontariuszki Pól Nadziei przekazały w piątek 5 kwietnia zebrane w szkole pieniądze na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum. Zebrano 1780,60zł. Dziewczyny przekazały również palmy wielkanocne przygotowane pod opieką pana Bogusława Aleksandra.

 


Żonkilowa Kartka 2020 - nagrody

Wiosną uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Żonkilowa Kartka 2020. Prace dwóch chłopców znalazły uznanie w oczach jury konkursowego (kartek było ponad 300). Tomasz Gwóźdź - uczeń klasy 3c zdobył pierwszą nagrodę (opiekun pani Jolanta Tokarczyk), a Dominik Jasiński z klasy 2b (opiekun pani Magdalena Basta) został wyróżniony. 7 września nagrody wręczył na forum klas pan Mieczysław Kaczwiński - dyrektor Sądeckiego Hospicjum. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, tym bardziej, że należymy do grona Szkół Pól Nadziei wspierających Sądeckie Hospicjum. W przyszłym roku nasi uczniowie na pewno staną na wysokości zadania i wystartują w kolejnym konkursie.

 


Pola Nadziei

W naszej szkole od 8 - 14 czerwca prowadzona była akcja charytatywna na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum. Dzięki ofiarności uczniów nauczycieli i rodziców udało się zebrać 3000 zł. Zebrane środki przekazali na ręce pracowników Sądeckiego Hospicjum Sara, Julia i Jakub wraz z opiekunkami Moniką Szpilowską i Jadwigą Papaj. Dyrektor Mieczysław Kaczwiński pokazał nam nowe skrzydło placówki, które zrobiło ogromne wrażenie na przedstawicielach SP nr 18. Dyrektor przekazał podziękowania dla dyrekcji, uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególne podziękowania należą się pani Joannie Janus, która wykonała 300 bibułkowych żonkili.