NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2020
 

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła przystąpiła do realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA, który ma promować czytelnictwo wśród uczniów. Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) NPRCz przewidziano 150 mln zł w r. 2016 r. – 30 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 30 mln zł, w 2019 r. – 30 mln zł, w 2020 r. – 30 mln zł). Za pieniądze uzyskane z NPRCz będzie można kupić dowolne książki (z wyjątkiem podręczników), także lektury i e-booki. Biblioteki szkolne będą mogły rozszerzyć ofertę o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów.

NASZE DZIAŁANIA:

bullet LISTA KSIĄŻEK zakupionych w ramach programu... >>>
 
bullet "PAMIĘTNIK CZYTELNIKA" - konkurs dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VI... >>>
 
bullet JAK ZDOBYĆ TYTUŁ "NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA W KLASIE" ? - konkurs dla klas II - VI ...>>>
 
bullet "Znani i nieznani czytają nam bajki" - cykl spotkań w świetlicy szkolnej zorganizowany przez p. Marię Pasiut, p. Ewelinę Skrzypiec i p. Dominikę Janik:
 • 12 września, pierwszą bajkę pt. "Mała Syrenka" przeczytała pani Ewa Czepielik...>>>
 • 10 listopada kolejną bajkę pt: "Czerwony Kapturek" przeczytała pani Agnieszka Hejmej... >>>
bullet "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato" - cykl spotkań w grupach przedszkolnych:
 • 22 września pani Joanna Stec przeczytała dzieciom opowiadanie Anny Onichimowskiej ... >>>
 • 20 października pani Elżbieta Sobczyk przeczytała dzieciom opowiadanie "Uczciwość, czyli łaciata radość"... >>>
 • "Piękno, czyli nie chcę być krasnalem" - to tytuł kolejnego spotkania z książką. Tym razem opowiadanie przeczytała dzieciom z oddziałów zerowych pani Urszula Czerwenka - Kędzior... >>>
bullet PROJEKTY EDUKACYJNE (13/28):
 • "Spotkanie z książką naszych dziadków" - uczniowie klasy 1a gościli panią Zofię Wnęk... >>>
 • "Poczytaj mi kolego, koleżanko" - spotkanie z książką w klasie 1b ... >>>
 • "Lubimy czytać baśnie" - kl.1c
 • "W krainie wierszy Tuwima" - kl. 2a, 2b, 2c, 2d
 • "W krainie wierszy Tuwima i Brzechwy" - kl. 2e, 2f
 • "Zwiedzamy świat z Nelą i Martynką" - kl. 3a
 • "Poznajemy lektury naszych rodziców" - kl. 3b
 • "Ulubione przez dzieci wiersze Brzechwy" - 3c
 • "Polskie baśnie i legendy" - kl. 3d
 • "Nasze ulubione baśnie i bajki" - kl. 3e
 • "Mój patron, moja biblioteka" - klasy 4
 • "Moja historia, moja biblioteka" - klasy 5
 • "Prasa dawniej i dziś, moja biblioteka" - klasy 6
bullet Publikacje:
 • "Mini kurierek biblioteczny..." - gazetka popularyzująca księgozbiór biblioteki i czytelnictwo w szkole... >>>
 • "Dlaczego warto zachęcać dzieci do czytania książek" - broszurka skierowana do rodziców.
 • "Nie jestem sam, ja książkę mam!" - Wydawnictwo zawierające zbiór wierszy uczestników III edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji Dziecięcej zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka... >>>
bullet Prezentacje:

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BIBLIOTEKAMI:

bullet 16 września zawarcie porozumienia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu:

ZAPRASZAMY DO:

- obejrzenia prezentacji multimedialnej pokazującej działalność PBW (opracowanie - pani Dorota Lenar),
- odwiedzania strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: www.pbwnowysacz.pl